Sohbet Ses

ÇANTA

Standlardaki indirme merkezlerinde bulunan dosyaları buraya ekleyebilir, daha sonra indir seçeneği ile bilgisayarınıza kayıt edebilirsiniz.

FİRMA ARAMA

GÖRÜŞMELERİM

Favorilerim

SÖZEL BİLDİRİ PROGRAMI


20-21 KASIM 2020 / SÖZEL BİLDİRİ SALONU

SÖZEL BİLDİRİLER 1

SS111 
FEOKROMASİTOMA VE PARAGANGLİOMA’DA I123-MIBG VE F18 FDG PET/BT GÖRÜNTÜLEME: KLİNİK, LABORATUVAR BULGULARI İLE İLİŞKİSİ 
Ebru Yılmaz, Caner Civan, Emine Göknur Işık, Ayşe Kubat Üzüm, Zeynep Gözde Özkan, Yasemin Şanlı

SS112         
FDG- PET/ BT ’DE TİROİD BEZİNDE İNSİDENTAL OLARAK SAPTANAN FOKAL FDG TUTULUMLARININ TANIMLAYICI ANALİZİ
Ebru İbişoğlu, Mehmet Tarık Tatoğlu

SS113 
PRİMER VE SEKONDER HİPOFİZİT TANILI HASTALARDA FDG-PET’İN KATKISI VAR MI?
Sertaç Asa, Özge Polat Korkmaz, Muhammet Fatih Beytur, Rabia Lebriz Uslu Beşli, Pınar Kadıoğlu, Muhammet Sait Sağer, Kerim Sönmezoğlu

SS114 
TEMPORAMANDİBULAR EKLEM DİSFONKSİYON TANISINDA KEMİK SİNTİGRAFİSİ:GÖRSEL DEĞERLENDİRMEYE KARŞI KANTİTATİF ANALİZ
Başak Soydaş, Pınar Ozgen Kıratlı

SS115 
TC99M PLENDOPRİL ERBUMİN İŞARETLENMESİ, TRANSDERMAL VE İNTRAVÖNÖZ BİYODAĞILIMININ BELİRLENMESİ
Ülkü Korkmaz, Volkan Tekin, İskender İnce, İbrahim Kutlubay, Fazilet Zümrüt Biber Müftüler, Gülay Durmuş Altun

SS116 
IYOT-131 LAWSON (2-HİDROKSİ-1,4-NAFTOKİNON) TRANSDERMAL VE İNTRAVÖNÖZ BİYODAĞILIMININ BELİRLENMESİ
Volkan Tekin, Ülkü Korkmaz, İskender İnce, İbrahim Kutlubay, Nihayet Kandemir, Gülay Durmuş Altun, Fazilet Zümrüt Biber Müftüler

SS117 
FDG PET-BT’DE SAPTANAN İNSİDENTAL GASTROİNTESTİNAL FDG TUTULUM ALANLARININ ENDOSKOPİK VE PATOLOJİK KORELASYONU
Ceyda Nur Dündar Çağlayan, Müge Nur Engin, Zeynep Gül Kıprak, Ayça Arçay, Adil Boz, Gonca Gül Bural

SS118 

KOLOREKTAL KANSERDE GLİKOLİTİK AKTİVİTENİN EVREYİ, METASTAZI VE PROGNOZU ÖNGÖRMEDE YERİ İLE CEA/CA19-9 ARASINDAKİ İLİŞKİ
Zeynep Akar, Hasan Bozkurt, Ali Şahin

SS119 
PANKREATİK ADENOKANSERDE VOLÜM TABANLI TÜM VÜCUT (18F)FDG PET/BT PARAMETRELERİNİN CA19-9 DÜZEYLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
Canan Can, Eşref Araç, Halil Kömek

SS120 
PANKREATİK KİTLELERDE 18F FDG PET/BT İLE METABOLİK KAREKTERİZASYONUN VE 18F FDG DAĞILIMININ KLİNİK ÖNEMİ
Sevil Tatlıdil, Ezgi Güler, Burçin Karaşah, Gülden Hakverdi, Zehra Özcan

SS121 
KOLOREKTAL KANSER TANILI HASTALARDA SAĞKALIMI ÖNGÖRMEDE FDG-PET/BT VE SERUM CEA DEĞERİNİN ROLÜ
Melis Oflas, Duygu Has Şimşek, Emine Göknur Işık, Murat Yılmaz Kıran, İzzet Doğan, Senem Karabulut, Zeynep Gözde Özkan, Yasemin Şanlı

 

SÖZEL BİLDİRİLER 2

SS212 
MİYOKARD PERFÜZYON SPECT/BT: KANTİTATİF DEĞERLENDİRME VE KORONER ANJİYOGRAFİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Nazlı Pınar Karahan Şen, Recep Bekiş

SS213 
PERİİNFARKT İSKEMİ TANISINDA FAZ ANALİZİNİN DEĞERİNİN ARAŞTIRILMASI
Aybüke Uçgun, Sümeyye Alkan, Engin Alagöz, Semra İnce, Alper Özgür Karaçalıoğlu

SS214 
MPS’DE GAMA KAMERA TERCİHİ: SPECT/BT Mİ? SOLİD STATE DETEKTÖRLÜ KARDİYAK KAMERA MI?
Mustafa Genç, Elif Özdemir, Nilüfer Yıldırım, Şeyda Türkölmez

SS215 
FAZ ANALİZİNİN MİYOKARD PERFÜZYON GATED SPECT DEĞERLENDİRMEYE KATKISI
Fulya Koç Öztürk, Büşra Aydur, Yavuz Sami Salihoğlu, Semra Özdemir

SS216 

SOL VENTRİKÜLÜN ALTERNATİF SİTOLİKFONKSİYONEL PARAMETRESİ: PEAK EJECTİON RATE (PER)
Alev Çınar, Semra İnce, Ülkü Nur Göker, Sümeyye Alkan, Engin Alagöz, Alper Özgür Karaçalıoğlu

SS217 

SOLİD-STATE KARDİYAK GAMA KAMERA İLE MPS’DE İSKEMİ YÜZDESİNİN KAH’DA HASTA YÖNETİMİ VE REVASKÜLARİZASYON KARARINA ETKİSİ
N. Belgit Talay, Nazım Coşkun, Elif Özdemir

SS218 
EDİNSEL İMMUN YETMEZLİK SENDROMLU OLGULARDA FDG PET/BT BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Özge Erol, Ediz Beyhan, Nurhan Ergül, Tevfik Fikret Çermik

SS219 
PRİMERİ BİLİNMEYEN METASTATİK KANSERLİ HASTALARDA PET/BT GÖRÜNTÜLEMENİN ETKİNLİĞİ
Fatih Tamer, Aylin Oral, Bülent Yazıcı, Ayşegül Akgün

SS220 
PEDİATRİK LANGERHANS HÜCRELİ HİSTİOSİTOZDA F18 FDG PET-BT’NİN ROLÜ
Emine Göknur Işık

SS221 
PEDİATRİK BURKİTT LENFOMADA TEDAVİYE YANITTA F18FDG PET-BT’DE KANTİTATİF PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Emine Göknur Işık, Ebru Yılmaz, Duygu Has Şimşek, Sema Büyükkapu Bay, Rejin Kebudi, Seher Nilgün Ünal


SÖZEL BİLDİRİLER 3

SS311 
LU-177 PSMA VE LU-177 DOTA-TATE RADYONÜKLİD TEDAVİLERİNDE HASTADAN YAYINLANAN DOZ HIZI ÖLÇÜMLERİ 
Merve Cinoğlu Karaca, Duygu Tunçman Genç, Hatice Kovan, Savaş Karyağar, Tamer Özülker, Bayram Demir

SS312 
Y-90/LU-177 DOTATATE TEDAVİSİ ALMIŞ HASTALARIN TEDAVİ YANITININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Zeynep Işık, Bilge Volkan Salancı, Şuayib Yalçın, Gürkan Güner, Ömer Uğur

SS313 
RADYİYOT-REFRAKTER DİFERANSİYE TİROİD KANSERLERİNDE 177LU-DOTATATE TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ
Azizullah Nazarı, Muhammet Sait Sağer, Seçkin Bilgiç, Muhammet Fatih Beytur, Rabia Lebriz Uslu Beşli, Sertaç Asa, Levent Kabasakal, Haluk Burçak Sayman, Kerim Sönmezoğlu

SS314 
DİFERANSİYE TİROİD KANSERİNDE RADYOİYOT TEDAVİSİ SONRASI ABLASYON KONTROLÜNDE EŞİK TİROGLOBULİN DEĞERİ NE OLMALI?
Muhammet Fatih Beytur, Lebriz Uslu-beşli, Sait Sağer, İlhami Uslu, Kerim Sönmezoğlu

SS315 

RADYOİYOT TEDAVİSİNDEN SONRA SPECT/BT İLA LEZYON VE TÜKÜRÜK BEZİLERİNİN DOZU BELİRLENMESİ
Mohammad Abuqbeitah, Mustafa Demir, Sait Sağer, Nami Yeyin, Kerim Sönmezoğlu

SS316 
NÖROENDOKRİN TÜMÖRLÜ (NET) HASTALAR İÇİN HASTAYA ÖZGÜN 177LU-DOTATATE TEDAVİ AKTİVİTESİNİN OPTİMİZE EDİLMESİ 
Seval Beykan, Olga Yaylalı, Doğangün Yüksel, Gamze Ergiyen Buldu, Berfu Nacar, Aziz Gültekin, Tarık Şengöz, Michael Lassmann, İpek Karaaslan

SS317 
METASTATİK MEDÜLLER TİROİD KANSERİNDE 177LU-DOTATATE TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ
Seçkin Bilgiç, Muhammet Sait Sağer, Muhammet Fatih Beytur, Azizullah Nazari, Rabia Lebriz Uslu Beşli, Sertaç Asa, Levent Kabasakal, Haluk Burçak Sayman, Kerim Sönmezoğlu

SS318 
99MTC-MAG3 SİNTİGRAFİSİNDE TANIMLANAN EKSKRESYON FONKSİYONUNUN 177LU-PSMA TEDAVİSİNDEKİ ABSORBE BÖBREK DOZUYLA İLİŞKİSİ
Caner Civan, Duygu Has Şimşek, Bilal Kovan, Fikret Büyükkaya, Serkan Kuyumcu, Ayşe Mudun, Yasemin Şanlı

SS319 
UTERİN SARKOMLARDA PREOPERATİF VE POSTOPERATİF 18F-FDG PET/BT KULLANIMININ PROGNOSTİK ÖNEMİ
Özge Öz, Hande Nalbant, Gülin Uçmak

SS320 
EPİTELİYAL OVER KARSİNOMLARINDA YENİDEN EVRELEMEDE CA-125 DÜZEYİ İLE FDG PET/BT BULGULARININ İLİŞKİSİ
Sevil Tatlıdil, Burçin Karaşah, Hatice Sarıyıldız, Zeynep Burak, Zehra Özcan

SS321 
DUDAK MALİGN NEOPLAZMI TANILI HASTALARIN F-18 FDG PET/BT GÖRÜNTÜLEMESİNDE AĞIZ AÇIK POZİSYONLAMANIN KATKISI
Gözde Mütevelizade, Ceren Sezgin, Gül Gümüşer, Elvan Sayıt


SÖZEL BİLDİRİLER 4

SS411 
RAI TEDAVİ SONRASI TARAMADA EKSTRATİROİDAL TUTULUMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE SPECT/BT’NİN TANISAL KATKISI 
Tatiana Bahçeci, Elif Özdemir

SS412 
TİROİT BEZİNDE İNSİDENTAL OLARAK ARTMIŞ 18F-FDG TUTULUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Elif Şahin Kütük, Elif Özdemir

SS413 

DİFERANSİYE TİROİD KANSERİ EVRELEMESİNDE FDG PET/BT: HİSTOLOJİK ÖZELLİKLERİN METABOLİK BULGULARLA İLİŞKİSİ
Selin Soyluoğlu, Gizem Orun, Ülkü Korkmaz, Gülay Durmuş Altun

SS414 
DİFERANSİYE TİROİD KANSERİ TAKİBİNDE 18F-FDG PET/MR’IN PET/BT’YE KATKISI
Mine Araz, Elgin Özkan, Muhammed Halil Baltacıoğlu, Elif Peker, Metin K. Kır, İlhan Erden, Özlem N. Küçük

SS415 
BENİGN VE MALİGN KAVİTER AKCİĞER LEZYONLARININ AYIRICI TANISINDA FDG PET/BT’NİN YERİ
Ebru Tatcı

SS416 
SOLİTER PULMONER NODÜL AYIRICI TANISINDA 18F-FDG PET/BT DOKU ANALİZİ İNCELEMESİ
Büşra Aydur, Fulya Koç Öztürk, Muhsin Özgün Öztürk, Yavuz Sami Salihoğlu, Semra Özdemir

SS417 
AKCİĞER KANSERİNDE PRE-RADYOTERAPİ PET/BT’DE NEKROZ VARLIĞI METABOLİK TAM YANIT İÇİN KÖTÜ PROGNOSTİK BELİRTEÇTİR. 
Gülnihan Eren, Osman Kupik

SS418 
KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ 18F FDG PET/BT’DE NEKROZ İZLENMESİ KÖTÜ PROGNOSTİK BELİRTEÇTİR.
Osman Kupik, Gülnihan Eren, Sertaç Asa

SS419 
KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLERİNDE RADYOTERAPİ ÖNCESİ PET/BT REZİDÜ AÇISINDAN YÜKSEK RİSKLİ ALANLARI ÖNGÖRÜYOR MU?
Osman Kupik, Gülnihan Eren

SS420 
METASTATİK KARACİĞER KANSERİNİN TARE YANITI DEĞERLENDİRİLMESİNDE METABOLİK PARAMETRELERİN PERCIST İLE KARŞILAŞTIRILMASI
Nuh Filizoğlu, Salih Özgüven

SS421 
EVRELEME AMACIYLA FDG-PET/BT YAPILAN AKCİĞER VE MEME KANSERİ HASTALARINDA KEMİK SİNTİGRAFİSİNİN YERİ 
Fatma Arzu Görtan, Zübeyde Rana Kaya Döner, Özge Vural Topuz, Esra Arslan, Metin Halaç

 


SÖZEL BİLDİRİLER 5

SS511 
NHL HASTALARINDA FDG PET/BT’NİN KEMİK İLİĞİ TUTULUMUNU SAPTAMADAKİ BAŞARISI; Kİ 67 PROLİFERASYON İNDEKS BİLGİSİ IŞIĞINDA
Osman Kupik, Serkan Akın, Murat Tuncel, Gülnihan Eren, Alev Türker, Ayşe Kars, Belkıs Erbaş

SS512 
SESSİZ (SMOLDERİNG) MULTİPLEMYELOM HASTA GRUBUNDA PET/BT GÖRÜNTÜLEMESİ F18-FDG VE GA68-PENTİXAFOR: ÖN SONUÇLAR 
Ulku Korkmaz, Elif Gülsüm Ümit, Gülay Durmus Altun

SS513 
NON-HODGKİN LENFOMA HASTALARINDA KLİNİK VE 18F FDG PET/BT PARAMETRELERİNİN PROGNOSTİK DEĞERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 
Osman Kupik, Serkan Akın, Murat Tuncel, Gülnihan Eren, Alev Türker, Ayşe Kars, Belkıs Erbaş

SS514 
DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMADA F-18 FDG PET/BT RADİOMİCS ÖZELLİKLERİNİN TEDAVİ YANITI VE SAĞ KALIM İLE İLİŞKİSİ
Nazım Coşkun, Berna Okudan Tekin, Doğan Uncu

SS515 
MEME KANSERİNDE PRİMER EVRELEMEDE F-18 FDG PET/MR: PRİMER TÜMÖR VE UZAK METASTAZ TİPİ ARASI İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Uğuray Aydos, Seda Gülbahar Ateş, Osman Kurukahvecioğlu, Ümit Özgür Akdemir, Pınar Uyar Göçün, Kerim Şeker, Lütfiye Özlem Atay, Çağatay Çifter

SS516 
MEME CA İMMÜNOHİSTOKİMYASAL PARAMETRELERİ İLE18F FDG PET / BT METABOLİK PARAMETRELERİNİN İLİŞKİSİ 
Şadiye Altun Tuzcu, Ayten Gezici, Bekir Taşdemir, İhsan Kaplan, Ali Uyar

SS517 
MEME KANSERİNDE EVRELEME AMAÇLI PET/BT BULGULARININ TÜMÖR ÖZELLİKLERİ VE PROGNOZ İLE İLİŞKİSİ
Mine Araz, Çiğdem Soydal, Muhammed Halil Baltacıoğlu, Metin K. Kır

SS518 
PRİMER VE METASTATİK KARACİĞER KANSERLERİNDE TARE TEDAVİSİNDE RESİN VE CAM MİKROKÜRELERİN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
Zeynep Gül Kıprak, Funda Aydın, Sema Sezgin Göksu, Özhan Özgür, Mete Akın, Adil Boz, Bülent Yıldırım, Hasan Şenol Coşkun, Timur Sindel

SS519 
Y90 CAM MİKROKÜRE TEDAVİSİ ALMIŞ HCC TANILI HASTALARDA TEDAVİ YANITINI ÖNGÖRMEDE KULLANILABİLECEK FAKTÖRLERİN SAPTANMASI
Mehmet Emin Mavi, Bilge Volkan Salancı, Murat Fani Bozkurt, Fatma Gonca Eldem, Bora Peynircioğlu

SS520 
RADYOEMBOLİZASYON TEDAVİ PLANLAMASINDA HEPATİK ARTER PERFÜZYON GÖRÜNTÜLEME ZAMANININ DOZİMETRİK YAKLAŞIMA ETKİSİ
Bilal Kovan, Duygu Has Şimşek, Emine Göknur Işık, Fikret Büyükkaya, Zeynep Gözde Özkan, Bayram Demir, Arzu Poyanlı, Yasemin Şanlı, Cüneyt Türkmen

SS521 
SIRT UYGULANAN HASTALARDA REÇİNE VE CAM MİKROKÜRELERİN ERKEN DÖNEM YAN ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Başak Soydaş, Bilge Volkan Salancı, M. Fani Bozkurt, F. Gonca Eldem, Bora Peynircioğlu, Barbaros E. Çili, Ömer Uğur


SÖZEL BİLDİRİLER 6

SS611 
PROSTAT KANSERİNDE 68GA-PSMA-PET/BT’DE HESAPLANAN TOTAL TÜMÖR VOLÜMÜNÜN DOSETAKSEL TEDAVİ YANITINDAKİ PREDİKTİF DEĞERİ
Seyfullah Karadoğan, Duygu Has Şimşek, Emine Göknur Işık, Nail Paksoy, Yasemin Şanlı

SS612 
PROSTAT KANSERLİ HASTALARDA GA68 PSMA PET/BT’DEKİ PARAMETRELERİN GLEASON SKORU, PSA SEVİYELERİ VE METASTAZ İLE İLİŞKİSİ
Ceren Sezgin, Gözde Mütevelizade, Yasemin Parlak, Gül Gümüşer, Elvan Sayit Bilgin

SS613 
PROSTAT KANSERİNDE GA-68 PSMA PET/BT İLE SERUM İNTERLÖKİN-23 SEVİYESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Ediz Beyhan, Nurhan Ergül, Huriye Serin, Özge Erol, Burçak Yılmaz, Cihan Gündoğan, 
Tevfik Fikret Çermik

SS614 
68GA-PSMA-PET/BT GÖRÜNTÜLEMEDE ERKEN-GEÇ GÖRÜNTÜLEMENİN PRİMER TÜMÖRDEKİ PSMA AKÜMÜLASYONUNA ETKİSİ 
Duygu Has Şimşek

SS615 
PROSTAT KARSİNOM TANISI ALAN HASTALARDA 68GA-PSMA PET/BT'NİN EVRELEMEDEKİ YERİ VE SUVMAX DEĞERLERİ İLE KARŞILAŞTIRMA 
Özgül Ekmekçioğlu, Abdullah Yavuzsan, Pelin Arıcan, Mesut Kafi, Reşit Akyel, Sinan Kireçci

SS616
PROSTAT KANSERİ HASTALARINDA F18-RHPSMA-7.3 PET/BT’DE ENJEKTE EDİLEN LİGAND MİKTARI BİYODAĞILIMI ETKİLİYOR MU?
Ayça Arçay, Thomas Langbein, Alexander Wurzer, Andrei Gafita, Andrew Robertson, Hui Wang, Michael Herz, Hannah Wörther, Charlott Franz, Wolfgang Weber, Hans-juergen Wester, Matthias Eiber

SS617 
PROSTAT KANSERİNDE TOTAL PSA DEĞERİ İLE GA-68 PSMA PET/BT’DEN ELDE EDİLEN VOLÜMETRİK ÖLÇÜMLERİN KORELASYON DÜZEYİ
Merve Atalay, Nazım Coşkun, Aslıhan Yıldırım, Fatma Arzu Görtan, Berna Okudan Tekin

SS618 
NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERDE GA68-DOTATATE PET/CT LEZYON TEXTURE ANALİZİ İLE LU177-DOTATATE TEDAVİ YANITINI ÖNGÖRME
Hüseyin Emre Tosun, Bedriye Büşra Demirel, Gülin Uçmak

SS620 
LU-177 PSMA ETKİNLİĞİ ÖNGÖRMEDE GA-68 PSMA'NIN YERİ: GA-68 DOTA/LU-177 DOTA TECRÜBESİNİ, PSMA’YA YANSITABİLİR MİYİZ? 
Ülkü Korkmaz, Selin Soyluoğlu, Gülay Durmus Altun

SS621 
FDG PET/BT GÖRÜNTÜLEMEDE FARKLI REKONSTRÜKSİYON ALGORİTMALARININ KANTİTATİF DEĞERLENDİRMEYE ETKİSİ
Mustafa Genç, Elif Özdemir