Sohbet Ses

ÇANTA

Standlardaki indirme merkezlerinde bulunan dosyaları buraya ekleyebilir, daha sonra indir seçeneği ile bilgisayarınıza kayıt edebilirsiniz.

FİRMA ARAMA

GÖRÜŞMELERİM

Favorilerim


ÖDÜL OTURUMU PROGRAM


20 KASIM 2020
SALON 2
TNTD GENÇ ARAŞTIRMACI ÖDÜL OTURUMU
09:00 - 10:30

GA005
177LUTESYUM-MAKROAGREGAT (MAA) İŞARETLEMESİ, KALİTE KONTROLÜ, STABİLİTE ÇALIŞMASI VE HAYVAN DENEYİ SONUÇLARI
Emre Karayel, Aslan Aygün, Hüseyin Pehlivanoğlu, Muhammet Sait Sağer, Kerim Sönmezoğlu

GA006
KARACİĞERİN METASTATİK ADENOKARSİNOM LEZYONLARININ FDG PET/CT TEXTURE ANALİZİ İLE PRİMER TÜMÖR LOKALİZASYONU İLİŞKİSİ
Hüseyin Emre Tosun, Bedriye Büşra Demirel, Gülin Uçmak

GA007
KEMOTERAPİ VERİLMEMİŞ PROSTAT KANSERİ HASTALARINDA LU177-PSMA TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ. KİME VERİLMELİ, KİME VERİLMEMELİ?
Muhammet Fatih Beytur, Muhammet Sait Sağer, Seçkin Bilgiç, Azizullah Nazari, Rabia Lebriz Uslu Beşli, Sertaç Asa, Haluk Burçak Sayman, Kerim Sönmezoğlu, Deniz Tural, Çetin Demirdağ

GA008
KOLOREKTAL KANSERLERDE MİKROSATTELİT İNSTABİLİTE VARLIĞI VE F-18 FDG PET/BT VERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Özge Ulaş Babacan, Zekiye Hasbek, Necla Demir, Mukaddes Yılmaz, Hatice Özer, Seyit Ahmet Ertürk, Feyza Arslan

GA009
AKCİĞER ADENOKANSER SUBTİPLERİ İLE 18 F-FDG/PET PARAMETRELERİNİN İİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Elife Akgün, Reşit Akyel, Zedef Dağ

GA010
HİPERİNSÜLİNEMİK HİPOGLİSEMİDE F-18 DOPA PET GÖRÜNTÜLEMESİ:CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI DENEYİMİ
Kübra Nur Toplutaş, Lebriz Uslu-beşli, Sertaç Asa, Sait Sağer, Emre Karayel, Hüseyin Pehlivanoğlu, Kerim Sönmezoğlu

 

20 KASIM 2020
SALON 2
11:00 - 12:30
TNTD PROF. DR. SUPHİ ARTUNKAL ÖDÜL OTURUMU

SA001
KOLOREKTAL KANSER KARACİĞER METASTAZLARINDA TRANSARTERİYEL RADYOEMBOLİZASYON SONRASI ANJİOGENİK YANITIN PROGNOSTİK ÖNEMİ
Çiğdem Soydal, Demet Nak, Mine Araz, Mustafa Durmaz, Elgin Özkan, Berrin İmge Ergüder, Nuriye Özlem Küçük, Mehmet Sadık Bilgiç, Atilla Halil Elhan, İbrahim Ethem Geçim

SA002
MİDE KANSERİ HASTALARINDA HER-2 EKSPRESYON DÜZEYLERİ VE 18F-FDG PET/BT PARAMETRELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Seyit Ahmet Ertürk, Zekiye Hasbek, Hatice Özer, Özge Ulaş Babacan

SA003
68GA-MAA'NIN SCİNTOMİCS OTOMATİK SENTEZ MODÜLÜNDE KATYONİK İŞARETLEME ALGORİTMASI VE TAVŞANDA FİZYOLOJİK TUTULUMU
Aziz Gültekin, Ayşe Uğur, Doğangün Yüksel

SA004
DİFERANSİYE TİROİD KANSERİ 131I ABLASYON TEDAVİSİNDE DOZİMETRİK YAKLAŞIM
Fatma Arzu Görtan, Alptuğ Özer Yüksel, Nazım Coşkun, Ceren Deniz Kapulu Akça, Nedim Cüneyt Murat Gülaldı